Algemene Voorwaarden

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot accuratesse, compleetheid, betrouwbaarheid, houdbaarheid van het materiaal, diensten, software, tekst, afbeeldingen en links. Umadhatu Resorts is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgschade aan enige partij, direct of indirect als gevolg van het gebruik of beperking in het gebruik van deze website inclusief, zonder beperking, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van data ook nadat Umadhatu Resorts formeel in gebreke is gesteld. Aanvullend is de verantwoordelijkheid van u als gebruiker dat hetgeen u gebruikt vrij is van virussen of andere zaken van destructieve aard.


Umadhatu Resorts is niet verantwoordelijk voor de websites waar naartoe gelinkt kan worden vanaf deze site. Ook zijn wij niet op de hoogte van de wijze waarop deze sites om gaan met wet de op persoonsregistratie.


Umadhatu Resorts onderschrijft volledig de wet op de persoonsregistratie en handelt hiernaar.
Persoonlijke informatie welke u ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt om de door u gevraagde informatie te verschaffen. Deze informatie wordt voor toekomstig gebruik in onze database opgeslagen. Op geen enkele wijze zullen uw gegevens ter beschikking worden gesteld aan derden.

Wilt u meer informatie?

Klik dan hier!